Wat ga jij doen morgen?

‘Wat ga jij morgen doen om de zeggenschap van cliënten te vergroten?’
De omgeving was gemoedelijk, in Theeschenkerij Bij Koos, maar er werden serieuze onderwerpen besproken. Onder de noemer ‘Samen kom je Dichterbij’ zijn in het afgelopen jaar mooie ontwikkelingen gezien, maar ook zorgvragen die aanmerkelijk beter opgepakt kunnen worden. Hoe gaan we nu verder en wat kunnen we doen om de eigen regie van bewoners daadwerkelijk te vergroten?

Op 16 februari 2012 zaten zo’n 50 mensen bij elkaar om mooie verhalen te horen en om van elkaar te leren hoe kaders los te durven laten en zo op een andere manier de zorg in te richten. Er waren bewoners van Dichterbij, verwanten en medewerkers uit alle geledingen. Ook de voltallige Raad van Bestuur was aanwezig. Harm Wijgergangs en Arne Ehlhardt leidden de ochtend en kwamen met mooie en minder mooie verhalen uit het afgelopen jaar. ‘Waarom zou je, als je een aangepaste fiets hebt gekregen, negen maanden op fysiotherapie moeten wachten om deze te leren gebruiken?’ Dat vroeg de dvc’er van deze cliënt van Dichterbij zich ook af. Daarom trad zij buiten de gebaande paden en regelde via een andere weg fysiotherapie.

Financiële kaders
‘Durf als Dichterbij te zeggen dat je een misser hebt gemaakt’, zegt Harm Wijgergangs, projectleider van Samen kom je Dichterbij. Samen met Arne Ehlhardt, wiens zoon bij Kleur woont, ging hij in het afgelopen jaar kriskras door de organisatie heen. Ze spraken met verwanten, managers, dvc’ers, begeleiders. Niet zelden kwam het voor dat een vraag van een cliënt als onoplosbaar werd gezien, totdat zij langskwamen. Dit waren grote vraagstukken over wonen, maar ook kleine, over het behouden van de ‘eigen’ diabetesverpleegkundige. ‘Kijk nu eens niet naar wat er niet kan, maar vraag je af hoe het wel opgelost kan worden en probeer daarbij het financiële kader los te laten.’

Wat er dan wel kan, vertelde Petra Spee, unitmanager van Blerick. Haar succesverhaal over de wens van vier jongeren om meer zelfstandig te wonen, maakte veel indruk. Op www.samenkomjedichterbij.nl staat het volledige verslag van de stappen gezet moesten worden om dit te bereiken.

‘Waarom mag ik geen relatie hebben?’
Tijdens de korte pauze was te merken dat het onderwerp de aanwezigen raakte. Er werd verwondering uitgesproken en het woord ‘geïnspireerd’ viel regelmatig. Na de pauze nam Robin Sibrandi, woont bij Dichterbij en is een van de belangenbehartigers van Empowerment, het woord. Hij vraagt zich af waarom hij geen relatie mag hebben. Hij woont niet samen met zijn vriendin en wil dat ook niet, maar ze zijn samen wel heel gelukkig. Niemand van de aanwezigen kon een antwoord geven op zijn vraag.

De deelnemers kregen vervolgens de opdracht te groeperen en samen te bespreken wat nodig is om de voetafdruk in het afgelopen jaar gezet is dieper en steviger te maken. Wat is nodig om de zeggenschap van cliënten te vergroten, wat kun je zelf doen en hoe kun je binnen jouw unit of regio invloed uitoefenen. Ook werd hen gevraagd om te vertellen wat ze de volgende dag gaan doen om de zeggenschap van cliënten te vergroten. Zo concreet mogelijk.

Wat ga jij doen?
Er gaat veel gebeuren binnen Dichterbij, blijkt aan het einde van de ochtend. Variërend van ‘zelf boodschappen doen’ tot ‘het onderwerp opnemen in de leerweken’, ‘geen genoegen nemen met ‘nee’’ en ‘samen kijken naar de invulling van de huiskamergesprekken’. Projectleiders Harm en Arne zijn tevreden over de bijeenkomst. ‘De volgende dag werden we overspoeld met mailtjes en de telefoon bleef maar gaan. We gaan een soortgelijke bijeenkomst houden voor alle medewerkers van Uden/Veghel en daarnaast gaan we natuurlijk gewoon door met waar we me bezig zijn. We hebben vijftig toppers gesproken en dat was geweldig, maar dit moeten er nog veel meer worden. Op veel plaatsen moet nog duidelijk worden wat eigen regie betekent en hoe daar invulling aan gegeven kan worden.’

Regio Horst Venray heeft van het magazine Inclusief een themanummer uitgegeven over Samen kom je Dichterbij. Een digitaal exemplaar is op te vragen bij p.timmermans@dichterbij.nl
De ontwikkelingen van Samen kom je Dichterbij zijn te volgen via www.samenkomjedichterbij.nl

Heidi Copray