Hogere inkomens betalen toch mee in WMO

Kan een burger met een hoger inkomen net zoveel WMO-gelden krijgen als iemand met een laag inkomen terwijl ze beiden een zelfde handicap hebben en aanpassingen in huis nodig zijn? De discussie is al enige tijd gaande, maar er lijkt zich steeds meer een kentering te voltrekken richting het betalen naar draagkracht. In Leeuwarden speelt zich het volgende af:

Het is onnodig en onredelijk dat de gemeente Leeuwarden geen eigen bijdrage vraagt voor Wmo-voorzieningen. De gemeenteraad van Leeuwarden wil dat veranderen, maar niet volgens de wettelijke regels. Die zijn niet scherp genoeg, vindt de raad.

Zij steunt een voorstel van de PvdA om mensen met hogere inkomens wat meer te laten betalen, zodat de minima wat minder kwijt zijn. Momenteel kent Leeuwarden geen vergoeding naar draagkracht voor Wmo-voorzieningen. ‘Iemand die drie keer modaal verdient krijgt een verhoogde toiletpot volledig vergoed. Dat is van de zotte’, vindt PvdA-fractielid Jan van Olffen.

Gemeenten mogen zelf beslissen hoe zij de Wet maatschappelijke ondersteuning inrichten en of zij van hun burgers een eigen bijdrage vragen of niet. De meeste gemeenten vragen die wel, zegt woordvoerder Thierry van Twist van het CAK, dat de eigen bijdragen van de Wmo namens gemeenten berekent en int.

‘Die eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en aan een maximum gebonden, dat is wettelijk geregeld. Wel kunnen gemeenten zelf bepalen over welk deel van een voorziening een eigen bijdrage wordt gevraagd. En ze kunnen de minima ontzien, dus daarin zit wat speelruimte’.

Het is echter niet de bedoeling dat gemeenten aanvullend inkomenspolitiek gaan bedrijven via de Wmo. Er is een eenduidige regeling, zegt Van Twist. ‘De gemeente moet beslissen: Of iedereen betaalt een eigen bijdrage – en dan volgens de vastgestelde regeling – of niemand betaalt.’

‘Inkomenspolitiek?’ Reageert Van Olffen. ‘Ik noem het liever het toegankelijk houden van voorzieningen voor de lagere inkomens. In het verleden hadden wij een eigen bijdrage voor de vervoersvoorziening. Die had tot gevolg dat ouderen met een klein pensioentje net een paar tientjes teveel verdienden en een fikse eigen bijdrage moesten betalen. Dat hebben we weer afgeschaft’.

Van Olffen heeft voorgesteld om met inkomensschijven te gaan werken, zoals bij de inkomstenbelasting. Voor mensen aan de bovengrens en de ondergrens van een schijf gelden dan verschillende tarieven. ‘Want tussen een inkomen van 20.000 en 30.000 zit een behoorlijk verschil. Het is niet terecht om die mensen dezelfde bijdrage te laten betalen.’

De gemeenteraad heeft de wethouder verzocht uit te zoeken of Leeuwarden kan afwijken van de wettelijke regeling. Van Olffen: ‘Een gemeentebestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen regels. Desnoods moeten wij de discussie openen om de wettelijke regels aan te passen.’

Bron: Binnenlands Bestuur