'Dagbesteding naar gemeente is schande'

De bedoeling is de extramurale dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking door de gemeenten uit te voeren. Directeur Jo Terlouw van belangennetwerk KansPlus vindt dat een schandalig plan. De VNG vindt het logisch, als er maar voldoende beleidsruimte komt.

Terlouw: “De zwakste mensen in onze samenleving dreigen opnieuw de dupe te worden van de noodzaak om in dit land te bezuinigen.” Gemeenten treffen voorzieningen. Als het geld op is, staan gehandicapten volgens het netwerk op straat. Letterlijk.

Wmo

Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning komt ook niet goed van de grond, vindt Terlouw. Waarom zouden gemeenten dit wel goed oppakken, is de vraag. Verder zou uit onderzoek van Platform VG blijken dat het lokale bestuur nauwelijks kennis heeft van de doelgroep.

De kans dat gemeenten deze taak op hun bord krijgen is “levensgroot”, volgens Terlouw. Als het gebeurt, dan moet het budget geoormerkt worden. Het geld mag alleen worden besteed aan de dagbesteding van gehandicapten. Daarnaast zouden gemeenten verplicht moeten worden om individuele zorgplannen af te sluiten met de verstandelijk gehandicapten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet het anders. “De functies dagbesteding en begeleiding zullen volgens het regeerakkoord vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning”, schrijft de vereniging als reactie op de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS. “Wij vinden dit een logisch vervolg op de overheveling van de huishoudelijke hulp in 2007 en de pakketmaatregel in 2009.”

Keurslijf

Ook het besparen op de dagbesteding lijkt mogelijk. “De ambitieuze bezuinigingsdoelstelling die eraan gekoppeld is, is alleen te bereiken als gemeenten voldoende beleidsruimte krijgen om de nieuwe taak overeenkomstig de beginselen van de Wmo uit te voeren en niet in een pseudo AWBZ-keurslijf worden gedwongen, met verzekerde individuele rechten, landelijke indicatieprotocollen en uniforme kwaliteitsnormen.” Volgende week bespreekt de Tweede Kamer deze begroting.

bron: Nico van Wijk. Gemeente.nu