Transitieagenda jeugdzorg geeft richting

21 03 2012, Reageren niet mogelijk

Vandaag is de transitieagenda jeugdzorg naar de tweede Kamer gezonden. Hierin geven rijk, VNG en IPO de agenda voor de […]

‘Achter de voordeur’ is een effectieve aanpak

10 06 2011, Reageren niet mogelijk

De methode ‘Achter de Voordeur’ is een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen. Dat stellen zes gemeenten en de betrokken professionals na […]

Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

18 04 2011, Geen reacties

Gemeenten en provincies maken zich op voor het bestuurlijke akkoord over de stelselherziening van de jeugdzorg. De Raad voor Maatschappelijke […]

Visie op de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten

25 03 2011, Geen reacties

De jeugdzorg moet anders en beter. Over die conclusie zijn vrijwel alle rapporten en onderzoeken die de laatste jaren zijn […]

Centrum voor Jeugd en Gezin geen frontoffice van jeugdzorg

21 03 2011, Geen reacties

De negatieve lading die de afgelopen 10 jaren op het woord ‘jeugdzorg’ is gelegd, is geen sinecure gebleken. Het Centrum […]

Slechte communicatie leidt tot enorme vraag naar jeugdzorg

“Het grootste probleem rond de jeugdzorg is op dit moment niet zozeer de regie en de financiering, waar iedereen het […]

Jeugd kan zonder linkse Harry-hobby’s

14 03 2011, Reageren niet mogelijk

Er gaat te veel geld naar projecten voor probleemjongeren waarvan bekend is dat ze helemaal geen effect hebben. Er moet […]

Coördinatie van zorg is geen oplossing, integendeel.

11 02 2011, Geen reacties

Vanaf 2009 tot eind dit jaar zullen er nagenoeg zo’n 400 nieuwe coördinatoren in de gemeenten werken. Coördinatoren die aangesteld […]

Hogere inkomens betalen toch mee in WMO

19 12 2010, Geen reacties

Kan een burger met een hoger inkomen net zoveel WMO-gelden krijgen als iemand met een laag inkomen terwijl ze beiden […]

‘Dagbesteding naar gemeente is schande’

12 11 2010, Geen reacties

De bedoeling is de extramurale dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking door de gemeenten uit te voeren. Directeur Jo […]