Zegelgezond.nl voor betrouwbare informatie over gezondheid

ZegelGezond (www.zegelgezond.nl) wil het zoeken en vinden van betrouwbare en waardevolle gezondheidsinformatie op het internet makkelijker maken. Alle betrokkenen streven naar de algehele kwaliteitsverbetering van de publieke gezondheidsinformatie in Nederland.

Op internet is veel informatie over gezondheid te vinden. Er zijn naar schatting 15.000 Nederlandstalige websites met publieksinformatie over ziekte en gezondheid.

Deze online gezondheidsinformatie heeft voordelen. De hoeveelheid informatie over gezondheid is toegenomen en 24 uur per dag beschikbaar. Daardoor is ze toegankelijker geworden voor gebruikers. Zeventig procent van de Nederlanders zoekt voor een bezoek aan een huisarts of specialist op internet naar informatie. In vijf minuten bekijken ze daarbij vijf tot zeven websites (TNS NIPO/RTL Nieuws 2008). Daarnaast kunnen ze via internet eenvoudig contact leggen met lotgenoten en kennis en ervaring delen.

Maar online gezondheidinformatie heeft ook nadelen. Soms is voorlichting over wat te doen bij ziekte en behandeling gewoonweg onjuist, verouderd en/of eenzijdig. Opvolgen van informatie kan in sommige gevallen zelfs tot fysieke schade leiden. Ook is de afzender van de informatie niet altijd bekend. Zo zijn er websites met publieksinformatie waarop commerciƫle bedrijven misleidende informatie geven.

Voor gebruikers is moeilijk te zien wat betrouwbare en waardevolle gezondheidsinformatie is. Dit is jammer, want de interesse in gezond zijn, gezond blijven en gezond worden neemt juist toe. Informatie over gezondheid maakt mensen zelfbewuster en stimuleert hen zelf antwoorden op vragen over hun gezondheid te zoeken. Hierdoor verbetert de relatie tussen de zorgvrager en zorgverlener.

Betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie draagt in positieve zin bij aan de zorg. ZegelGezond helpt daarbij.

Bron: www.zegelgezond.nl