“Harm is een slagvaardige, deskundige en kritische projectleider!”

Esther Overweter
Bestuurslid Vereniging Ambulante Spoedhulp

"Door zijn wijze van aansturen zijn nieuwe verbindingen ontstaan en bestaande verbindingen verdiept en versterkt"

Jan van der Kruis
Voorzitter Raad van Bestuur Dichterbij

“Met overtuiging zaken in gang zetten”

Roland Stavorinus
Regiomanager ‘s HeerenLoo

“Top qualities: great results, expert, creative”

Maria van Iersel MSM
Bestuurder maatschappelijke- en vrouwen opvang ‘s-Hertogenbosch

“Op strategisch niveau op z’n best”

Drs. Hans Tonjes MHA
Fellow en eigenaar van Tonjes Consult

“Ingeslepen patronen doorbreken”

Duco van Hogendorp
Bestuurder Orthopedagogisch Centrum Brabant

“Onze medewerkers kunnen nu praktisch aan de slag”

Diny Haafkes
Bestuurder Ambiq

“Hart voor de doelgroep”

Marie Claire van Hek
Controller Orthopedagogisch Centrum Brabant

“Harm neemt net als ik deel aan het management team. Hij heeft een duidelijke visie over de toekomst van onze doelgroep. Deze visie is gebaseerd op een gedegen inhoudelijke kennis en een hart voor de doelgroep. Binnen de vele ontwikkelingen die onze organisatie momenteel doormaakt, heeft Harm dan ook een duidelijk toegevoegde waarde. Zijn manier van werken motiveert iedereen enorm. Moderne management technieken zijn hem niet vreemd en hij past ze op een natuurlijke wijze toe. Ten opzichte van veel andere interim managers is Harm Wijgergangs een professional die direct resultaat wil laten zien en geen manager die een instelling met goed bedoelde adviezen achterlaat.”

 

“Wij hebben contact opgenomen met Wijgergangs Strategie en Verbinding omdat we nieuw zorgaanbod willen ontwikkelen. Al jarenlang verzorgen wij zowel ambulante als residentiële zorg, maar nu willen we beiden gecombineerd aanbieden. Dit berekent dat het kind wordt opgenomen, terwijl we tegelijkertijd de ouders begeleiden om terugkeer van het kind in de gezinssituatie mogelijk te maken. Een voorwaarde voor deze vernieuwde zorg is dat onze residentiële en ambulante teams nauw samenwerken en dat alle betrokken medewerkers hun verantwoordelijkheid in het traject oppakken. Wijgergangs Strategie en verbinding heeft hiervoor een training ontwikkeld. De medewerkers die de training hebben gevolgd, zijn enthousiast en geven aan dat ze er in praktische zin mee aan de slag kunnen.”

 

“Het OC Brabant heeft Harm Wijgergangs in 2005 en 2006 als interim professional ingezet als vervanger van het hoofd stafafdeling centrale coördinatie hulpverlening. In die functie vervult hij verschillende rollen. Enerzijds is hij de linking pin tussen de hulpverlener, jongere die bij ons in behandeling zijn en het management. Zo maakt hij als feitelijk hoofd van de vakgroep orthopedagogen deze mensen bewust van hun rol in de organisatie en vervult de rol van coach daar waar knopen ontstaan bij samenloop van inhoud en beheer op klantniveau. Anderzijds is Harm mijn sparringpartner bij de ontwikkeling van inhoudelijk strategische keuzes, waar het OC Brabant, midden in een veranderingsproces, thans voor staat. Harm is in staat om op verschillende niveaus in de organisatie op onconventionele wijze mensen te bewegen om van ingeslepen patronen afscheid te nemen.”

 

“Harm is een aanpakker die zich niet laat hinderen door vormen en structuren. Daarmee is niet gezegd dat hij naief met de bestaande regels en kaders omgaat. Hij draait alleen consequent de volgorde om! Zijn credo is: Vorm volgt inhoud. Met een goede focus op de inhoud weet hij oplossingen te bedenken waar zijn clienten echt iets aan kunnen hebben. Als MSM weet hij vervolgens te adviseren over de mogelijke vorm en structuur. Op strategisch niveau is Harm op zijn best, voor de uitwerkingsdetails schakelt hij graag anderen in…”

 

“Harm is een professional die in staat is verschillende individuele (of instellings) belangen te onderscheiden, te respecteren en vandaaruit een win-win sitiatie te creeren die in dienst staat van de klant. Harm verliest dat klantbelang nooit uit het oog. Hij is een meester in het onderkennen en effectief bespreekbaar maken van groepsprocessen. Ook individuele refelectie staat bij hem hoog in het vaandel. Hij staat een deskundige, procematige begeleiding voor met toepassing van een grote variatie aan methodieken die hij geintegreerd heeft en daaardoor nooit als en “kunstje” ervaren worden.”

 

“De initiatiefnemers van Hulp aan Huis Gelderland, waaronder ik zelf, hadden allen geen ervaring en expertise met betrekking tot de oprichting van een dergelijk samenwerkingsconcept. Aangezien de projectleider al betrokken waren bij de oprichting van Hulp aan Huis in andere regio’s, hebben we Harm Wijgergangs gevraagd zijn kennis en ervaring ook in dit project los te laten. Hij weet met overtuiging zaken in gang te zetten en heeft een goede visie op hoofdlijnen. Het is belangrijk om Harm erbij te hebben omdat hij zaken te kan initiëren, ideeën heeft en kan coördineren”.

Harm Wijgergangs heeft op mijn verzoek de functie van directeur regio Horst Venray e.o. waargenomen van 1 september 2010 tot 7 januari 2011. Het gaat om een organisatie-onderdeel met een jaarlijks budget van € 13,6 miljoen. Er zijn binnen de regio 227 cliënten (wonen) en 206,56 FTE medewerkers. Het was verrassend om met Harm te mogen werken. Hij laat zien hoe je overstijgend kunt denken en handelen; hij kijkt vanuit het geheel naar het deel van de organisatie en weet steeds de cliënt en zijn netwerk als uitgangspunt te nemen.Door zijn wijze van aansturen zijn nieuwe verbindingen ontstaan en bestaande verbindingen verdiept en versterkt. De regio heeft daardoor nieuw elan gekregen. Het beheer van de regio, zijn eerste verantwoordelijkheid, was bij Harm in goede handen. De exploitatie verbeterde. Wij kunnen Harm aanbevelen voor een functie op directieniveau in de langdurige zorg.

“Harm is een slagvaardige, deskundige en kritische projectleider!”