Fellowship

Een reisgenootschap van netwerkpartners die op basis van openheid en vertrouwen bepaalde interesse delen, informatie en kennis uitwisselen. Zo omschrijven we ons, altijd bewegende, netwerk van expert professionals wiens kwaliteiten we benutten. Samen op reis om u de juiste mensen te bieden om de innovatie te implementeren, zorg te verbeteren, wachtlijsten op te lossen, strategie te bepalen. Wij ontmoeten professionals die met passie, inspriratie, persoonlijk meesterschap en lol in het brede werkveld van de (jeugd)zorg, GGZ, ziekenhuizen, gehandicapten zorg en onderwijs het verschil maken.

Harm Wijgergangs

Drs. W.G.M.A.M. (Harm) Wijgergangs MSM is als verbinder en innovator eigenaar van Wijgergangs, Strategie en Verbinding. Harm heeft orthopedagogiek (Vrije Universiteit van Amsterdam) gestudeerd en daarna het Masterprogramma Strategisch Management van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht succesvol afgerond. Hij is gespecialiseerd op het gebied van de jeugd- en gehandicaptenzorg, zowel bestuurlijk, beleidsmatig, inhoudelijk als op het vlak van strategische ontwikkelingen in de zorg. Veel kennis en ervaring heeft hij als initiator, bruggenbouwer en verbinder van en bij intersectorale samenwerkingsverbanden tussen instellingen. Harm heeft als onafhankelijk adviseur een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van het Hulp aan Huis programma in Overijssel en voor het toetsings- en handhavingskader voor de Inspectie Volksgezondheid, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Onderwijs (Integraal Toezicht Jeugdzaken) voor Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid (zie www.toezichtggsr.nl) welke in 2012 in gebruik is genomen.  Die verbindende rol heeft hij nu ook bij het realiseren van Centra voor Jeugd en Gezin en als interim directeur in de VG sector voor het vergroten van zeggenschap van clienten en ontwikkelen van een vernieuwend en werkend aanbod voor lvg-jongeren.

Gebaande paden leveren zelden nieuwe informatie of kansen op. Met name in de dynamiek van onze maatschappelijk veranderende waarden en normen, visie op zorg, het jeugdbeleid en jeugdzorg zijn innovaties onmisbaar. Alles hangt met alles samen. Harm zoekt de nieuwe verbindingen, benadrukt een andere focus en zoekt in alles de diversiteit. Sturen en adviseren op grote lijnen vertaalt hij gemakkelijk in alledaags gedrag en handelingen. Harm houdt zich ook bezig met effectonderzoek (practice-based evidence) en gebruikt dat als een middel om te zoeken naar wat nuttig en bruikbaar is voor organisaties en hun maatschappelijke opdracht.

Voor hij als strategisch manager (Master Strategisch Management) aan de slag ging, was hij orthopedagoog en hoofd staf van een medisch kleuterdagverblijf, in de jeugdhulpverlening, GGz-Jeugd (Riagg) en verstandelijk gehandicapten zorg. Naast deze werkzaamheden, heeft hij zich beziggehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, seminars en opleidingen in het buitenland voor visueel gehandicapte kinderen.

Nevenactiviteiten

Voorzitter Raad van Toezicht stichting Fidessa Welzijn

Lid GMR LIMA

Regionaal jeugdcommissaris Rotary district 1560 regio V

Winnaar Jeugdroos:  Harm heeft in 2003 de Jeugd-Roos van Elisabeth gewonnen, een prijs voor een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor jeugdigen met psychiatrische problemen, door het ontwikkelen van intersectorale samenwerkingsverbanden voor intensieve ambulante gezinsbehandeling in de provincie Overijssel.

Strategische partners

Hans Tönjes

Drs. Hans Tönjes MHA (Tönjes Consult) was de opvolger van Harm bij Hulp aan Huis Overijssel. Hans heeft passie voor jeugdzorg. Hij gelooft krachtig in succes van samenwerking en zal daar helemaal voor gaan, zelfs als hij daarvoor een tijdje tegen de stroom in moet roeien. Hij onderbouwt zijn verhaal altijd vanuit de win-win situatie. Daarbij combineert hij een inhoudelijke visie op zorg en hulp met zijn bedrijfskundige kennis. Hans is een kanjer in het lobbyen voor innovaties en het afwachten van het juiste moment. Dat is de reden dat we succesvol samen voor het project Gezinnen met een Geringe Sociale Redzaamheid in het kader van Integrale Toezicht Jeugdzaken (vijf samenwerkende inspecties in Nederland: Gezondheidszorg, Onderwijs, Jeugdzorg, Werk & Inkomen, Veiligheid) aan de slag zijn.

Mia van Rooy

Een professional pur sang. Opgeleid in de zelf konfrontatie methode. Veel ervaring als maatschappelijk werkster in de hulpverlening aan volwassenen en revalidatie. Met Mia en Praktijk Blik hebben wij experts op het gebied van persoonlijke coaching binnen ons netwerk. Mia heeft ruime ervaring in het werken met groepen en geeft regelmatig cursussen en trainingen in het binnen- en buitenland. Haar passie in het werk is het samen met de klant op zoek gaan en in beeld brengen van zijn of haar drijfveren en krachtenveld. Mia wil mensen in beweging brengen. Dat komt dan goed uit, want dat willen wij ook!

Rob Mulder en Mike Elbers

Met Rob Mulder en Mike Elbers (Soulsystem) is de samenwerking niet alleen gericht op inspiratie voor beide bedrijven, maar ook complementair op het vlak van organisatieverandering, beleid-en bestuur, trainingen en therapie. Beiden zijn werkzaam als therapeut en trainer. De werkwijze van Soul System kenmerkt zich door actiegerichtheid, creativiteit en deskundigheid. Het ontwikkelen van en gestalte geven aan nieuwe ideeen is een van hun drijfveren. Zij leveren professionals via hun Uitkomstenbureau en een middels hun Kwalitatieve Team Selectie de juiste mensen op de juiste plaats.

Praktikon

Met Prof. Dr. Jan Willem Veerman en Dr. Coleta van Dam, de onderzoekers van Praktikon (Radboud Universiteit), heeft Wijgergangs, Strategie en Verbinding (onder de naam Forium) onderzoek gedaan naar de werking van de methodiek Erger Voorkomen. Tevens delen we gezamenlijk de wens de jeugdzorg meer evidence-based te laten zijn en versterken we elkaar in verschillende opdrachten, zoals bij ‘s Heeren Loo Kwadrant, de Vereniging Orthopedagogische Behandel Centra-LVG en de vereniging Ambulante Spoedhulp Jeugdzorg.

Mouritswerkt voert voor ons de training ‘Erger Voorkomen”, de methodiek tegen jeugdcriminaliteit, uit.

Dat Els Mourits, als medereiziger, deel uit maakt van onze Fellowship is evident. Ze reist graag, op zoek naar het nieuwe en onbekende. Ook in haar werk vindt zij uitdaging in het nieuwe en onbekende. Het realiseren van samenwerking in de Jeugdzorg, specifiek in de crisishulpverlening, is voor Els passie. Voor haar volgt implementatie na innovatie. Gedegen en met veel kennis van zaken draagt Els haar know how over. Ze hanteert daarbij een directieve stijl met veel gevoel voor humor, rekeninghoudend met verhoudingen, doel- en resultaatgericht.

Over capacity